Müügitingimused ja isikuandmete töötlemine

Müügitingimused

Estetix.ee veebipoes kehtivad müügitingimused:

1.ÜLDTINGIMUSED

1.1 Need müügitingimused kehtivad www.beautyservice.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Estetix Group OÜ (edaspidi Estetix.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 Estetix.ee kasutajaks registreerides ja toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. Lisaks käesolevatele üldistele

müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Estetix.ee vahelisi suhteid www.beautyservice.ee tooteinfo, hinnakiri ja ostuinfo.

1.3 Estetix.ee jätab endale õiguse ühepoolselt teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse beautyservice.ee veebilehel.

1.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. HINNAKIRI

2.1 Kõik www.estetix.ee e-poes olevad hinnad on toodud eurodes (€) ja sisaldavad käibemaksu.

2.2 Kaupade hinnad ei sisalda kauba kohaletoimetamise kulusid, need arvutatakse tellimuse sooritamisel ning lisatakse tellimuse lõpphinnale. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

2.3 Estetix.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida.

2.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.5 Kauba hind, mida Klient kohustub Beautyservice.ee-le tasuma, on selline hind, mida näidatakse ostukorvis tellimuse esitamisajal.

3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE. TELLIMUSE VORMISTAMINE. MAKSEVIISID

3.1 Estetix.ee müüb ja Klient ostab www.beautyservice.ee e-poes pakutavaid tooteid.

3.2. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohale toimetamise viis.

3.3. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase makseviisi (pangaülekanne ettemaksuarvega, pangalink) ning kontrollib andmete õigsust.

3.4 Kui Klient on valinud tellimuse kinnitamisel ettemaksuarve, saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mis on aluseks kauba eest tasumisel.  Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted, kohaletoimetamise viis, tasu transpordi eest ja aadress, kuhu tellimus saadetakse, Estetix.ee andmed ning pangakonto, kuhu tuleb makse sooritada. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Estetix.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

3.5 Müügileping jõustub alates Kliendi poolt tellimuse kinnitamist ja  100% tasumisele kuuluva summa laekumisest Estetix.ee arvelduskontole. Kõik sõlmitud lepingud hoitakse Estetix.ee veebipoes.

3.6 Kui kliendi e-posti aadressile ei ole peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta [email protected].

3.7 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3.8 Estetix.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, Klient kinnitab, et ta on tutvunud kasutustingimustega ja on nendega nõus, need on talle selge, arusaadavad, ning ta kohustub neid järgima.

4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE  JA ÜLEANDMINE

4.1. Kaupu saadetakse peamiselt Eesti piires. Toimetame kaupu ka Läti, Leetu ja Soome. Mõnede brändide tooted toimetatakse kohale ainult Eesti piires. Kui soovite täpsustada, võtke palun meiega ühendust.

4.2 Peale müügilepingu jõustumist (100% tasumisele kuuluva summa laekumist Estetix.ee pangakontole) toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil. NB! Nädalavahetustel vormistatud tellimused saadetakse teele alates esimesest tööpäevast.

4.3 Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud kohaletoimetamise juures.

4.4  Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 1-4 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 3-7 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

4.5 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Estetix.ee koheselt. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

4.6 Tellimuses esitatud andmete õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Estetix.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.7 Estetix.ee jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.

5. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS JAN NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

5.1 Kõik Estetix.ee veebipoes müügil olevad tooted on 100% originaalid.

5.2. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega. Veebipoes olevad kaubad oma värvi, vormi või muude parameetrite poolt võivad mitte vastata tegelikku kaupade suurustele, vormi või värvi ostja kasutatava kuvari omaduste tõttu. Iga veebipoes müüdava kauba andmed näidatakse iga kauba juures olevas kaubakirjelduses. Kaubal on teatud kehtivusaega, mille konkreetne tähtaeg näidatakse kauba pakendil.

5.3. Estetix.ee vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

5.4 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient pöörduma hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile [email protected] järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt; palume lisada ka fotod, Estetix.ee-le esitatav nõue,  arve number, võimalusel lisada arve koopia.

5.5. Estetix.ee ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

5.6. Kui Estetix.ee veebipoel  ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Estetix.ee puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Estetix.ee ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

5.7. Estetix.ee vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1 Kliendil on õigus lepingust taganeda 14. kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (kauba pakiautomaati saabumise teate  kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Vastavalt Tarbijakaitseameti juhistele ei kehti tagastamisõigus toodetele mida ei saa tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastada (nagu avatud pakendis keha-, käte-, juuksehooldus, kosmeetika jne).

6.2 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

6.3 Kauba tagastamiseks tuleb täita toote tagastuse vormi, mille leiab Estetix.ee e-poes  või esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil [email protected]. Tagastamisavaldus peab sisaldama tagastamise põhjust, Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul.

6.4 Kauba tagastamise kulud kannab Klient. Estetix.ee kannab tagasi saatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

6.5 Estetix.ee tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

6.6 Estetix.ee võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7 Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

6.8 Kui Klient on sõnaselgelt valinud Estetix.ee poes  pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Estetix.ee tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.9 Estetix.ee-l on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

6.10. Lepingust taganemiseks loetakse ka juhud, kus Klient ei tule 14 päeva jooksul kaubale järele või ei võta kaupa välja postiautomaadist 7 kalendripäeva jooksul (Leedus 14 kalendripäeva jooksul) või  ei taga kokkulepitud ajal kauba vastuvõtmise kulleri poolt (kui Klient ei ole kauba saabumisel hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile anda ebaõnnestuvad, loeb Estetix.ee, et  Klient on tellimusest loobunud). Tagastame sellistel juhtudel ostusumma koos postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. Estetix.ee ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Estetix.ee-l ei olnud võimalik mõjutada.

7.2. Klient täielikult vastutab oma tellimuses esitatud teabe vastavuse tegelikkuse eest ning võtab endale vastutust kõigi tagajärgede eest, mis ilmuvad tema esitatud teabe ebatäpsuse tõttu.

7.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4 Estetix.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5 Estetix.ee.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Estetix.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6 Estetix.ee ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

7.7 Estetix.ee ei vastuta veebipoe tegevuse korratuste eest, mis ilmuvad rikete tõttu kolmandatele isikutele kuuluvates süsteemides, sidevõrkudes, -jaamades või kui on häiritud kolmandate isikute teenuste, mida veebipood kasutab, osutamine.

7.8. Estetix.ee ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest; defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7.9. Estetix.ee ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Estetix.ee mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valduse pakiautomaadi unikaalse koodi ning sellel on kaup kätte saanud.

8. PRIVAATSUS  JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe www.beautyservice.ee isikuandmete vastutav töötleja on Estetix Group OÜ (11305263) asukohaga Kadaka 133, 12915 Tallinn, tel +372 5622 0219 ja e-kiri [email protected].

8.1.Milliseid isikuandmeid töödeldakse: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; kauba kohaletoimetamise aadress; pangakonto number; kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); klienditoe andmed.

8.2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendi eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Www.estetix.ee kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

8.3. Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmed edastatakse veebipoe www.beautyservice.ee klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe www.estetix.ee funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

8.4. Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe www.beautyservice.ee töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood www.estetix.ee rakendab asjakohaseid füüsilisi,organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe www.beautyservice.ee volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Veebipoe www.beautyservice.ee hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Veebipoe www.estetix.ee kasutaja nõustub sellega, et veebipoel www.estetix.ee on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega.

Nimekiri volitatud töötlejatest:

Itella - Isikuandmeid (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress) edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Maksekeskus - https://maksekeskus.ee/wp-content/uploads/2016/11/Maksekeskuse-privaatsuspoliitika-alates-25.05.2018.pdf - Isikuandmeid edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses transaktsioonidele vajaliku info salvestamisega.

8.5. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Veebipoes www.estetix.ee salvestatud  isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe www.estetix.ee  kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud külalisena (ilma kasutajakontota), siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

8.6. Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-maili teel [email protected]

8.7. Säilitamine

Veebipoe www.estetix.ee kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes www.estetix.ee on ost sooritatud külalisena (ilma kliendikontota), siis säilitatakse isikustatud ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

8.8. Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel [email protected]. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

8.9. Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

8.10. Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse pakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada pakkumisi, uudiskirju, siis tuleb võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes, igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.  

8.11. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel ([email protected]). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ([email protected]).

9. LÕPPSÄTTED. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest

9.2. Käe